תקופות קצרות

אמיר גלבוע | 5 חד' | הגוש הגדול
תקופות קצרות
1,100 ש"ח
הגוש הגדול
שטח: 130 מטר
5
5
ישה חפץ 7 |5 חד' |הגוש הגדול
תקופות קצרות
940 ש"ח
הגוש הגדול
שטח: 148 מטר
5
5
Herbert Samuel |32 | Short term
תקופות קצרות
1,200 ש"ח
אזור הים
שטח: 140 מטר
4
Florentine Towers | DESIGN BY PIVKO
תקופות קצרות
400 ש"ח
פלורנטין
שטח: 60 מטר
2
3
Herbert Samuel - Short term
תקופות קצרות
3,700 ש"ח
אזור הים
שטח: 170 מטר
3
10
Masada 8 - short term
תקופות קצרות
1,100 ש"ח
אזור הים
שטח: 130 מטר
3
2.5

תקופות קצרות